1. Thanh toán bằng tiền mặt:
a. Địa chỉ thanh toán trùng với địa chỉ nhận hàng:

+ Tổng số tiền thanh toán: 100% giá trị đơn hàng đã bao gồm thuế GTGT (VAT).

+ Thời điểm thanh toán: ngay khi chúng tôi hoàn tất giao hàng và Quý khách hoàn tất kiểm hàng (chủng loại, số lượng, giá bán, tình trạng hàng hóa).

b. Địa chỉ thanh toán khác với địa chỉ nhận hàng:

+ Tổng số tiền thanh toán: 100% giá trị đơn hàng đã bao gồm thuế GTGT (VAT).

+ Thời điểm thanh toán: Trước khi chúng tôi giao hàng đến địa chỉ nhận hàng của Quý khách.

+ Thời điểm giao hàng: Trong vòng 24 giờ kể từ lúc chúng tôi nhận được thanh toán.

2. Thanh toán bằng chuyển khoản:
- Quý khách hàng có thể thanh toán bằng chuyển khoản qua tài khoản như sau:
Tài khoản công ty:

+ Tên chủ tài khoản : Công Ty TNHH OMS Việt Nam

+ Số tài khoản : 0411001097120

+ Tên ngân hàng : Ngân hàng VIETCOMBANK (VCB) Nam Bình Dương

- Thời điểm thanh toán: Trước khi chúng tôi giao hàng đến địa chỉ nhận hàng của Quý khách.

- Thời điểm giao hàng: Trong vòng 24 giờ kể từ lúc chúng tôi nhận được thanh toán.

( Cập Nhật )

Ngoài các cách thức thanh toán bên trên , chúng tôi còn chấp nhận thanh toán qua ứng dụng ví điện từ :

Zalopay MoMo

 

 

Đăng nhập
Đăng ký
Hotline: 0394951855
x